පළමු පියවර තබන්න

සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රදේශය

දළ මෝටර් නිපුණතා සඳහා ක්‍රියාකාරකම්

අරමුණ

ඔබේ දරුවාගේ සමබරතාවය, ශරීරයේ පරීක්ෂාකරී බව සහ ඇස් - පාද සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කිරීමේ පළමු සුවිසල් පියවර ඉදිරියට තබන්න.

විස්තර

(2) 12 වන අවධිය 1- දිනක් ඔබේ දරුවා පුටවු ආධාරයෙන් නැගිටින්නට උත්සාහ දරන අතර දින කිහිපයකට පසු සෙමෙන් නමුත් නිසැකවම ඔබේ දෑත්වල ආරක්ෂාව වෙත යොමු වේ. ඔබේ කුඩා දරුවා ඔහුගේ/ ඇයගේ පළමු පියවර තබන විට දෙමව්පියන් වශයෙන් එය සැබවින්ම ඔබට ප‍්‍රීතිමත් අවස්ථාවකි.

මෙය සාමාන්‍යයෙන් වයස මාස 12දී පමණ ආරම්භ වුවද සෑම විටම එය දරුවාගෙන් දරුවාට වෙනස් වේ. තද බෑවුමක ඇවිදයාම පිළිබදව සිතන්න. සමබරතාව පවත්වා ගැනීම සදඟා අත් පා හසුරුවා ගැනීමේ පළමු උත්සාහයන් කිහිපය අවිනිශ්චිත හා අසාර්ථක වනු ඇත (මාස 12) නමුත් මාස කිහිපයකට පසු ඔබගේ කාරුණික දිරි ගැන්වීමකින් ඔබේ දරුවා ( මාස 15) ඔබ දෙසට නොනවත්වා ඇවිද එන ආකාරය බලන්න.