ප්‍රෝබයෝටික් යනු මොනවාද?

Expert Stories | දිලූම් වැලිවිට මහත්මිය
ප්‍රෝබයෝටික් යනු ස්වභාවිකව ඔබගේ ශරීරයේ සිටින සජීවී, හිතකර බැක්ටීරියා වර්ගයකි. බැක්ටීරියා යැයි පවසන විට, ඒවා ශරීරයට හානිකර යැයි ඔබ සිතනු ඇත. සියලූම බැක්ටීරියා වර්ග හානිකර නැත. නිරෝගී ජීවිතයක් සදහා සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිලාභ ලබා දෙන බොහෝ බැක්ටීරියා වර්ග තිබේ. ඒවා ප්‍රොබයෝටික් ලෙස හදුන්වයි. මව්කිරිවල පවා ප්‍රෝබයොටික් අඩංගු බව ඔබ දන්නවාද? ප්‍රොබයෝටික් මගින් ආහාර ජීර්ණයට උදව් කිරීම, ඔබේ දරුවාගේ අසනීපයන්ට හේතු වන වෙනත් විෂබීජ සමග සටන් කිරීම, ඔවුන්ගේ ප‍්‍රතිශක්තිය වර්ධනය යනාදී සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිලාභ හිමිකර දෙයි. විශේෂයෙන් අම්ලපිත්තයන්ට හේතුවන විජලන කාල සීමාව හා බරපතලකම ඒ තුළින් අඩු කරනු ලබයි. එබැවින් ප්‍රොබයෝටික් යනු ළමයින් සදහා භාවිත කළ හැකි ජනප‍්‍රිය ස්වාභාවික පිළියමකි. හිතකර බැක්ටීරියා ඔබට ලබා ගැනීමට යෝගට්, කල් තැබූ චීස් වැනි කිරි ආහාර හා සමහර ප්‍රෝබයෝටික් අඩංගු කළ කිරිපිටි වැනි ආහාර මගින් හැකිය.